ФІДБЕК

Бібліотека висловлює щиру подяку авторському колективу (Бойко-Бузиль Юлії Юріївні, Горбенко Світлані Леонідівні, Кущенко Ірині Вікторівні, Лапко Анатолію Григоровичу, Супрун Миколі Олексійовичу) за подарований навчальний посібник:

Методика викладання психології у вищій школі : [навч. посіб.] / Ю. Ю. Бойко-Бузиль, С. Л. Горбенко та ін. – К. : Атіка, 2012. – 272 с.

ISBN 978-966-326-435-6

У посібнику висвітлено теоретичні, методичні й методологічні основи викладання психології у вищому навчальному закладі в контексті Болонського процесу.

Навчальний посібник викладено за принципом кредитно-модульної системи навчання і призначено для студентів, магістрів, науково-педагогічних працівників.