ФІДБЕК

Бібліотека висловлює щиру подяку доценту кафедри правознавства та галузевих юридичних дисциплін УДУ імені Михайла Драгоманова Горінову Павлу Валерійовичу за подарований примірник підручника:

Вавженчук С. Я. Охорона та захист трудових прав працівників: підручник / С. Я. Вавженчук. - Х. : Право, 2016. - 560 с.

ISBN 978-966-937-033-4

У підручнику на підставі аналізу трудового законодавства з урахуванням сучасної судової практики розкриваються поняття, суб’єкти, об’єкти, зміст превентивноохоронних та захисних трудових правовідносин. Надано правову характеристику механізму превентивної охорони та захисту трудових прав працівників із виокремленням відповідних стадій та елементів. Розроблено цілісне бачення співвідношення форм, способів, мір превентивної охорони та захисту трудових прав.