ФІДБЕК

Висловлюємо щиру подяку Горінову Павлу Валерійовичу і Драпушко Ростиславу Григоровичу за подаровані примірники видання:

Молодіжна політика в Україні: навчальний посібник / П.В. Горінов, Р.Г. Драпушко, Н.А. Драпушко, О.Є. Ільюк / за заг. ред. акад., проф. В.П. Андрущенка. Київ: Український державний університет імені Михайла Драгоманова, 2023. 304 с. 

ISBN 978-617-8086-08-4

Навчальний посібник є комплексним дослідженням сутності, призначення, етапів становлення та розвитку молодіжної політики, суб'єктів молодіжної політики в Україні, молодіжного волонтерства, правових аспектів формування та реалізації молодіжної політики, фінансового забезпечення молодіжної політики та міжнародного досвіду і співробітництва у сфері молодіжної політики. У посібнику розглядаються теоретичні та прикладні аспекти молодіжної політики, зокрема її роль у формуванні інтелектуального та духовного потенціалу суспільства. Основна увага зосереджується на аналізі різних аспектів молодіжної політики, зокрема на ролі різних суб'єктів молодіжної політикив Україні, волонтерства та міжнародної співпраці.