ФІДБЕК

Щиро дякуємо доктору психологічних наук, професору Олені Петрівні Хохліній за подарований примірник книги:

Хохліна О.П. Теоретико-методологічні проблеми психології: навч. посіб. / О.П.Хохліна; Нац. авіац. ун-т. - Київ : Симоненко О.І., 2021. - 244 с.

ISBN 978-617-7979-03-5

Висвітлено ключові теоретико-методологічні проблеми психології - проблеми сутності методології науки, методологічних принципів та підходів у психології, її базових категорій та основ академічного письма.

Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю "Психологія", фахівців у галузі психології.