ФІДБЕК

Висловлюємо щиру подяку музикознавиці, літературно-музичній лекторці Зайко Мирославі Антонівні за подаровані до фонду бібліотеки примірники книг:

Відповіді сучасникам і майбутнім читачам. Альбом віршованих автобіографічних сюжетів із прозовими поясненнями та ілюстраціями / Упор. М. А. Зайко. - Тернопіль: ТОВ «Терно-граф», 2019. - 112 с.; іл.

ISBN 978-966-457-266-5

Пропонований сучасним і майбутнім читачам альбом являє собою літературний жанр віршованих розповідей хоч і різнотематичних, але об’єднаних однією інтелектуальною еволюційною ідеєю на автобіографічний канві.
На фоні сучасної патріотичної літератури та поезії своєю оригінальною подачею, формою та темами альбом представляє інтерес ще й ілюстраціями старовинних відкриток та диском СD художнього читання, виконаного самою Авторкою.
В сюжетах відсутній показовий патріотизм, але увесь альбом проникнутий українським єством.
Авторка надіється, що альбом своїм пізнавальним змістом викличе заочне взаєморозуміння не тільки читабельних інтелектуалів різного фаху, але також і професійних неупереджених літераторів та письменників.


Реферат на тему: Доказові аргументи в захист українського християнства проти звинувачень РУНвірою / Упор. М. А. Зайко. - Тернопіль: ТОВ «Терно-граф», 2021. - 88 с.; іл.

ISBN 978-966-457-440-9

У черговому виданні Упорядниця розглядає дискусійну тему двох протилежних вірувань: первісного язичеського багатобожжя і християнського єдинобожжя та їх еволюційно-історичний взаємозв’язок. Упорядниця доводить, що усі народи починали розвиватись від несвідомого поклоніння стихійним явищам природи і прийшли світоглядно до Християнства, зберігши притаманні їм їхні рідні звичаї. Діаспорний засновник Рунвіри Л. Силенко не звинувачує інші християнські народи у зраді первісної віри предків, а нападає лише на українських християнських провідників.
Упорядниця спростовує ті напади доказовими аргументами, посилаючись на історичні джерела теренових Авторів.
Докази підкріплені інтернетними ілюстраціями та місцевими фотографіями, а також декламаційним молитовним диском СD, виконаних самою Упорядницею.