ФІДБЕК

Щиро дякуємо завідувачці кафедри фітнесу і фізкультурно-спортивної реабілітації Факультету фізичного виховання, спорту і здоров'я Сущенко Людмилі Петрівні за подаровані примірники методичних рекомендацій:

1. Котюк В.В., Качур Є.Ю., Мерзлікіна О.А. Методичні рекомендації з проведення занять з навчальної дисципліни «Ортопедія і травматологія (за професійним спрямуванням)» освітньо-професійної програми «Фізична терапія» галузі знань 22 «Охорона здоров'я» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» освітнього рівня першого (бакалаврського) освітнього ступеня бакалавр. Запоріжжя : Крокус, 2023. 26 с.

2. Козицька А.П., Пшенична Л.П., Кузьменко В.Ю. Методичні рекомендації з проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Культура здоров'я особистості» (Модуль ПІ Рухові технології) освітньо-професійної програми «Фітнес і фізкультурно-спортивна реабілітація» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 017 Фізична культура і спорт освітнього рівня першого (бакалаврського) освітнього ступеня бакалавр. Запоріжжя : Крокус, 2023. 20 с.

3. Качур Є.Ю., Коваленченко В. Ф., Бобровник Л.П. Методичні рекомендації з проведення лабораторних занять з вибіркової навчальної дисципліни «Технічні засоби у фізичній терапії» освітньо-професійної програми «Фізична терапія» галузі знань 22 «Охорона здоров'я» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» освітнього рівня першого (бакалаврського) освітнього ступеня бакалавр. Запоріжжя : Крокус, 2023. 18 с.

4. Пшенична Л.П., Козицька А.П., Бобровник Л.П. Методичні рекомендації з проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Основи здорового способу життя» освітньо-професійної програми «Фізична терапія» галузі знань 22 «Охорона здоров'я» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерпія» освітнього рівня першого (бакалаврського) освітнього ступеня бакалавр. Запоріжжя : Крокус, 2023. 15 с.

5. Сущенко Л.П., Мерзлікіна О.А., Качур Є.Ю. Методичні рекомендації з проведення семінарських занять з навчальної дисципліни | «Науково-доказова практична діяльність у фізичній терапії»
освітньо-професійної програми «Фізична терапія» галузі знань 22 «Охорона здоров'я» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» освітнього рівня першого (бакалаврського) освітнього ступеня бакалавр. Запоріжжя : Крокус, 2023. 19 с.

6. Коваленченко В.Ф., Качур Є.Ю., Кузьменко В.Ю. Методичні рекомендації з проведення семінарських занять 3 навчальної дисципліни «Долікарська медична допомога» освітньо-професійної програми «Фітнес і фізкультурно-спортивна реабілітація» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 017 Фізична культура і спорт освітнього рівня першого (бакалаврського) освітнього ступеня бакалавр. Запоріжжя : Крокус, 2023. 16 с.

7. Сущенко Л.П., Мерзлікіна О.А., Бобровник Л.П. Методичні рекомендації з проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Основи фізкультурно-спортивної реабілітації» освітньо-професійної програми «Фітнес і фізкультурно-спортивна реабілітація» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 017 Фізична культура і спорт освітнього рівня першого (бакалаврського) освітнього ступеня бакалавр. Запоріжжя : Крокус, 2023. 20 с.

8. Сущенко Л.П., Мерзлікіна О.А., Кузьменко В.Ю. Методичні рекомендації з проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» освітньо-професійної програми «Фітнес і фізкультурно-спортивна реабілітація» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 017 Фізична культура і спорт освітнього рівня першого (бакалаврського) освітнього ступеня бакалавр. Запоріжжя : Крокус, 2023. 40 с.

9. Бобровник Л.П., Кузьменко В.Ю., Пшенична Л.П. Методичні рекомендації з проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Загальна теорія здоров'я» освітньо-професійної програми «Фітнес і фізкультурно-спортивна реабілітація» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 017 Фізична культура і спорт освітнього рівня першого (бакалаврського) освітнього ступеня бакалавр. Запоріжжя : Крокус, 2023. 34 с.

10. Корх-Черба О.В., Арефьєва Л.П., Козицька А.П. Методичні рекомендації з проведення лабораторних занять з навчальної дисципліни «Оздоровчий фітнес» освітньо-професійної програми «Фітнес і фізкультурно-спортивна реабілітація» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 017 Фізична культура і спорт освітнього рівня першого (бакалаврського) освітнього ступеня бакалавр. Запоріжжя : Крокус, 2023. 39 с.

11. Філатова 3.І., Козицька А.П., Євтушок М.В. Методичні рекомендації з проведення лабораторних занять з навчальної дисципліни «Аквафітнес та основи персонального тренування» (Змістовий модуль «Аквафітнес») освітньо-професійної програми «Фітнес і фізкультурно-спортивна реабілітація» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 017 Фізична культура і спорт освітнього рівня першого (бакалаврського) освітнього ступеня бакалавр. Запоріжжя : Крокус, 2023. 17 с.