ФІДБЕК

Щиро дякуємо Приходько Володимиру Васильовичу за подаровану монографію:

Приходько В.В. Будівництво власного здоров’я (організаційно-педагогічні аспекти) : монографія. Дніпро : Інновація, 2023. 408 с.

ISBN 978-966-8676-83-7

Приходько Володимир Васильович - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики спортивної підготовки Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту (м. Дніпро). Автор понад 300 праць наукового і методичного характеру.

У монографії подані результати досліджень, розпочатих наприкінці 1980-х рр. Їхня загальна спрямованість протягом цього часу відображала прагнення автора до посилення освітньої складової дисципліни «Фізичне виховання» у вищій школі. Адже вже тоді було доведено, що «медична модель», яка виходить з того припущення, що, знаючи про загрози для здоров’я шкідливого стилю поведінки, – людина буде від нього відсторонюватись, – є неефективною. Однієї інформації недостатньо для того, щоб здійснити вплив на поведінку людини так, аби вона почала берегти власне здоров’я.
Автором було поставлене завдання знайти, обґрунтувати і перевірити в умовах експерименту ті засоби впливу на особистість студентів  у «Фізичному вихованні», які будуть по-справжньому дієвими.
Так з’явилась концепція і педагогічна технологія непрофесійної фізкультурної освіти, метою якою є формування фізкультурної діяльності і становлення майбутнього будівничого власного здоров’я.
Окрім вказаних напрацювань, узагальнені результати дотичних досліджень, які підтримують загальну спрямованість здійснених автором наукових розвідок щодо охорони здоров’я людини.
Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідні джерела.
Призначена для науковців, аспірантів, здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні, а також викладачів і вчителів фізичної культури закладів освіти різних типів.