ФІДБЕК

ЧОТИРИ ПРАКТИКИ НАВЧАННЯ АКАДЕМІЧНІЙ ДОБРОЧЕСНОСТІ

На сайті Міжнародного центру академічної доброчесності (ICAI) викладено матеріал, який може допомогти викладачам зорієнтувати студентів у питанні дотримання академічної доброчесності та її фундаментальних цінностей.

У статті "Чотири практики навчання, що сприяють академічній доброчесності" ("Four teaching practices that promote academic integrity") авторка наголошує, що серед багатогранних обов’язків, покладених на викладачів, є також підтримка академічної доброчесності. Разом із тим, ця етична норма є не лише невід’ємною частиною професійних обов’язків викладача, але й визначальним чинником успіху та усієї освітньої траєкторії студентів як в університеті, так і за його межами.
Запропоновано чотири прості стратегії навчання, реалізація яких сприятиме успіху студентів, а також підтримуватиме їх академічну чесність:

• чітко і неодноразово повідомляти про свої очікування та політику академічної чесності

• створити сприятливе навчальне середовище, в якому студенти почуваються комфортно, обговорюючи труднощі у навчанні та шукаючи на допомогу від колег та викладачів

• забезпечити прозорість у навчанні та викладанні

• використовувати базові оцінки з низькими ставками (або без ставок).

➤ Детальніше ознайомитися з матеріалом можна за покликанням: Four teaching practices that promote academic integrity.