Single page stats details: https://lib.npu.edu.ua/shchyro-vdiachni/istoriya-v-momentakh-ukrajina-moskoviya

Name of user Visit lifetime Last visit date
Visitor_1088 00:00:02 2024-06-25 04:21:37
Visitor_9591 00:00:02 2024-06-25 03:20:15
Visitor_4407 00:01:48 2024-06-17 09:42:18
Visitor_7802 00:13:58 2024-06-17 05:25:09
Total duration: 00:15:50
Average time per user: 00:03:57