Single page stats details: https://lib.npu.edu.ua/shchyro-vdiachni/filosofiya-movi-traditsiya-analitichnoji-filosofiji

Name of user Visit lifetime Last visit date
Visitor_8558 00:00:04 2024-06-17 13:03:11
Visitor_6516 00:00:04 2024-06-16 08:18:00
Visitor_9417 00:00:00 2024-06-15 12:49:23
Visitor_2201 00:00:02 2024-06-13 22:28:54
Visitor_310 00:01:20 2024-06-09 05:43:31
Visitor_6475 00:00:14 2024-06-07 19:21:25
Visitor_1200 00:04:56 2024-06-07 13:01:40
Visitor_5122 00:00:06 2024-06-07 10:25:58
Visitor_2900 00:00:02 2024-06-07 07:25:29
Visitor_4900 00:00:02 2024-06-07 07:25:28
Visitor_8960 00:00:08 2024-06-06 15:33:00
Visitor_5222 00:00:06 2024-06-06 08:10:45
Total duration: 00:07:04
Average time per user: 00:00:35