Single page stats details: https://lib.npu.edu.ua/novyny/yedynyy-tsyfrovyy-servis-dlya-osvityan-ta-naukovtsiv

Name of user Visit lifetime Last visit date
Visitor_7071 01:10:38 2024-06-18 06:52:27
Visitor_5030 00:00:02 2024-06-18 04:44:47
Total duration: 01:10:40
Average time per user: 00:35:20