Single page stats details: https://lib.npu.edu.ua/novyny/udu-imeni-m-drahomanova-u-reytynhu-naykrashchykh

Name of user Visit lifetime Last visit date
Visitor_1237 00:00:08 2024-06-13 07:41:45
Visitor_3923 00:00:02 2024-06-11 20:05:49
Visitor_7151 00:01:40 2024-06-11 15:54:32
Visitor_2342 00:00:02 2024-06-06 17:13:39
Visitor_9629 00:00:00 2024-06-06 15:31:26
Visitor_5777 00:00:02 2024-06-06 07:20:41
Visitor_1314 00:00:52 2024-06-05 11:54:15
Visitor_7812 00:00:02 2024-06-03 21:01:13
Visitor_4377 00:00:16 2024-06-03 19:28:35
Total duration: 00:03:04
Average time per user: 00:00:20