ФІДБЕК

Щиро дякуємо за надання до фонду бібліотеки примірника збірника наукових тез Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Напрямки та перспективи розвитку парку природи «Беремицьке» (Україна, ПП «Беремицьке» - Київ, 23 лютого 2021), співорганізатором якої була Наукова бібліотека НПУ імені М. П. Драгоманова.

Напрямки та перспективи розвитку Парку природи «Беремицьке»: тези. Міжнар. наук.-практ. інтернет – конф. (Київ, 23 лютого 2021 р.) / укладачі : Кравченко А. В., Борисова О. В., Романенко О. В., Головко В. В. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2021. – 190 с.

У збірнику, який містить матеріали досліджень викладачів, студентів, фахівців, практиків, підведені підсумки виконання Науково-дослідною лабораторією туризму та краєзнавства організаційно-дослідницького проекту «Становлення та розвиток Парку природи «Беремицьке». Оприлюднені матеріали дослідницько-прикладного етапу навчально-виробничої практики в ПП «Беремицьке», які сприяють професійному зростанню та виводять майбутнього фахівця на принципово новий фаховий рівень; впроваджують принципово нову навчальну технологію, що передбачає індивідуально-групову професійну підготовку студентів на основі моделювання навчально-професійного середовища самореалізації майбутніх фахівців, забезпечують підготовку викладачів до індивідуального проектування нових навчальних технологій.