ФІДБЕК

Бібліотека висловлює щиру подяку провідному науковому співробітнику, історику, фахівцю з українознавства, зарубіжної україніки та книгознавства Антонюк Тетяні Дмитрівні за подарований примірник монографії:

Антонюк Т. Д. Освітня політика в Україні періоду 20-х - початку 30-х рр. ХХ ст. : Монографія. - К.: "МП Леся", 2011. - 232 с.

ISBN 978-966-8126-89-5

У монографії здійснено комплексне дослідження особливостей освітньої політики 20-х - початку 30-х років ХХ століття, охарактеризовано її суспільно-педагогічне спрямування. На основі архівних матеріалів, публікацій тогочасної преси, мемуаристики, історичної наукової літератури розглянуто процеси радянізації, "українізації" та денаціоналізації української системи освіти. Показано роль освіти у формуванні тоталітарного суспільства в Україні.