ФІДБЕК

Висловлюємо щиру вдячність доктору юридичних наук, доценту, професору кафедри приватного права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Чернезі Віталію Миколайовичу за подаровані примірники:

Чернега В. М. Методичні вказівки з вивчення навчальної дисципліни "Сімейне право" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 "Право". Київ: Видавництво Ліра-К, 2023. 24 с.


Чернега В. М. Методичні вказівки з вивчення навчальної дисципліни "Сімейне право" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 293 "Міжнародне право". Київ: Видавництво Ліра-К, 2023. 20 с.


Чернега В. М. Методичні вказівки з вивчення навчальної дисципліни "Правове регулювання підприємницької діяльності" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" за освітньо-професійною програмою "Підприємництво і бізнес-технології". Київ: Видавництво Ліра-К, 2023. 28 с.


Чернега В. М. Методичні вказівки з вивчення навчальної дисципліни "Правове регулювання підприємницької діяльності" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" за освітньо-професійною програмою "Підприємництво". Київ: Видавництво Ліра-К, 2023. 28 с.


Методичні вказівки допоможуть студентам у формуванні компетенцій з сімейного права та правового регулювання підприємницької діяльності.